Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
  • Język
  • Partnerschaftssuche
  • cz: Partnerschaftssuche
  • Poszukiwania partnerów współpracy

Poszukiwania partnerów współpracy

Poszukiwanie partnerstwa jest łatwe

Poszukujecie Państwo partnera czeskiego, polskiego lub niemieckiego partnera współpracy w celu ralizacji projektów transgranicznych? W tym celu macie Państo do dyspozycji różne możliwości:

Ponadto chcemy zaoferować w szczegolności naszym gminom członkowskim dodatkowy instrument:


Aktualne zgłoszenia:

poszukiwani w:
Poszukujący

z DE
z PL
z CZ
PL
:
DE
:(obecnie brak zgłoszeń)
CZ

(obecnie brak zgłoszeń)

:

Stan: 11.01.2011

 

Partnerstwa pomyślnie zawarte: